UVsun ô

UV-C pathogen inactivating    Different types of UV rays    EMF shielding     About  

UV-C лъчите убиват вируси и други патогени

Всички видове UV лъчение имат потенциал да увредят кожата, но всеки тип влияе на кожата по различен начин. UVA лъчите представляват 95 процента от радиацията, която достига земната повърхност.
UVB лъчите засягат горния слой на кожата, причинявайки повечето слънчеви изгаряния на кожата.

UVA и UVB лъчите представляват риск от увреждане от слънцето. Хората, които работят със заваръчни горелки или живачни лампи, могат да бъдат изложени на UV-C лъчи - най-мощните, които бързо убиват  патогените, включително и корона вирус. На долното видео са показани някои от нашите новопатентовани персонални термо-електрически UV-C стерилизатори с контролирано излъчване.

Вижте нашия Интернет портал за зелени патентни иновации на http://tonchev.space

UVC rays killed viruses and other pathogens

All types of UV radiation have the potential to damage your skin, but each type affects your skin differently. UVA rays, which account for 95 percent of radiation that reaches the earthís surface.

UVB rays affect skinís top layer, cause skin most sunburns.

Although UVA and UVB rays pose risk for sun damage, people who work with welding torches or mercury lamps may be exposed to UVC rays- the most powerful rays inactivated pathogens, including corona virus as well.


A short project presentation can download here !

За иновационни грантове и субсидии вижте на http://binnovationcenter.eu/ecgrants.html

 

HOME

 

**********************************************************

© 2020 Copyrights by I. Florin

gts@mail.bg  +359 876 403 727

 

The site is under reconstruction ...

 

http://www.free-counter-plus.com